04 / Muodikkaat arkistot

Arkistoviittauksiin törmää joskus yllättävissä paikoissa. Yksi tällaisiin lukeutuva on vaatekauppa. Silloin tällöin saattaa tulla huomanneeksi arkistoviittauksia uusien ja käyttämättömien vaatekappaleiden markkinoinnissa. Vaatteiden mallin tai malliston nimessä saatetaan mainita arkisto jossakin muodossa, tai vaatteiden annetaan ymmärtää olevan ikään kuin arkistosarjaa, vaikka ne ovatkin uusia ja käyttämättömiä pukineita. Arkistoja ja historiaa hyödynnetään muodin parissa varmasti paljon, sillä muoti ilmiönä perustuu  vahvasti kertaamiseen ja vanhojen muotivirtausten uudelleen hyödyntämiseen. Tässä kirjoituksessa nostan esiin muutamia esimerkkejä.

Arkisto-sanan käyttö vaikuttaisi olevan yleistä erityisesti farkkuihin liittyvässä markkinoinnissa. Useammalla farkkuvalmistajalla on oma “arkistosarjansa” eli oma arkistomallistonsa. Arkistosarjoja tai arkistoviittauksia farkkumallien nimissä on ainakin Selectedillä, Pepe Jeansilla, Levi Strauss Co.:lla, Leellä ja Nudie Jeansilla.

selected_arkistofarkut

Arkistot ovat inspiroineet vaatesuunnittelijoita.

Arkistotematiikkaa hyödyntää tuotteidensa markkinoinnissa myös muiden muassa yhdysvaltalainen kenkävalmistaja Red Wing. Heidän uusi Williston-mallistonsa esitellään ammentavan “arkistollisesta inspiraatiosta”, 1920- ja 1930-luvuilla käytetyistä kengistä. Kengän historiallista taustaa on vielä ryyditetty 1920-luvulta peräisin olevalla valokuvalla, joka on heidän omasta arkistostaan.

Mitä arkisto-termin käytöllä sitten uusien vaatekappaleiden kohdalla oikein haetaan? Viittaus historiaan tässä kontekstissa on ainakin ilmeinen. Maarit Grahnin mukaan yrityksen tavoissa hyödyntää omaa historiaansa, kulttuuriperintöään, voidaan erottaa piirteitä sekä monumentaalisesta että antikvaarisesta historian käytöstä.

Monumentaalinen historian käyttö tekee tietynlaisia täsmänostoja yrityksen historiasta, kun taas antikvaarinen käyttö tähtää jatkuvuuden tunteen etsimiseen. Yritykset pyrkivät antamaan näitä molempia keinoja hyödyntäen historiansa avulla asiakkaille  itsestään kuvaa luotettavina ja ennen kaikkea jatkuvuuteen tähtäävinä ja historiaa kunnioittavina toimijoina.

Muodin osalta arkistoviittaukset pyrkinevät luomaan käyttäjälle kuvaa vanhojen, hyväksi havaittujen vaatemallien hyödyntämisestä. Vähintäänkin ne ovat tuomassa esiin valmistajayrityksen pitkää historiaa, ja valmistajat käyttävät sitä markkinointikeinonaan, laadun takeena. Jos yrityksellä ei pitkää historiaa ole, he haluavat luoda kuvaa jatkuvuudesta ja heidän positiostaan osana muodin historiaa.

Ainakin farkkuvalmistaja Levi Strauss Co.:lla (tai tutummin vain Levi’s) on oma arkistonhoitajansa. Videolla haastateltu arkistonhoitaja kertoo, että Levi’s -yrityksen historia on hyvinkin monipuolinen ja että historian saatossa kertyneeseen aineistoon kohdistuu yrityksessä monenlaisia pyyntöjä ja käyttötarpeita. Tämän myötä yritys on alkanut kerätä omaa arkistoaan, joka koostuu perinteisten asiakirjojen lisäksi tekstiileistä, joita on aikanaan vaatteissa käytetty. Mainonnan ja markkinoinnin lisäksi arkiston aineistoa hyödynnetään uusien vaatemallistojen suunnittelussa.

Levi’s-esimerkistä on löydettävissä sekä antikvaarista että monumentaalista käyttötapaa: yhtäältä tuodaan kuva jatkuvuudesta ja pitkästä tekemisen perinteestä, toisaalta nostoja vanhoista mallistoista.

Vaikuttaisi siis siltä, että farkkutuottajien parissa historiaa ja arkistoja hyödynnetään melko laajalti ja monipuolisesti niin mainonnassa, brändien ylläpidossa kun uuden suunnittelussa. Ollaanpa Hollannissa perustamassa  jopa farkkuarkistoa, joka sisältää 501 erilaista farkkumallia eri valmistajilta aikaväliltä ”1940-2040”. Arkiston tarkoituksena on esitellä farkkujen historiaa, niiden vaikutusta kulttuuriin ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Aineiston on tarkoitus olla kaikkien käytettävissä fyysisesti ja sähköisesti, inspiraatioksi tai tutkimus- ja referenssikäyttöön, niin valmistajille kuin käyttäjillekin. Lisätietoa löytyy lähdeluettelosta löytyvästä linkistä.

Se, onko yllä mainitun farkkuarkiston tapauksessa kyseessä oikeasti arkisto vai ennemminkin museo tai kokoelma, lienee sivuseikka. Arkistoilla vaikuttaisi joka tapauksessa olevan selkeä paikkansa muodin maailmassa.

 

Lähteet:

Grahn, Maarit 2014: ”Perheyhtiö ja paikallisuus. A. Ahlström Osakeyhtiön historian perintö Noormarkussa.” Annales Universitatis Turkuensis C 374 Turun yliopisto

Levi’s-työntekijöiden haastattelu  https://vimeo.com/164454106 (Arkistonhoitajan haastattelu alkaa videolla ajassa 1:27)

Artikkeli Hollantiin perustettavasta farkkuarkistosta https://sourcingjournal.com/denim/denim-brands/denim-city-launches-indigo-archive-in-amsterdam-97615/ .